Hollandsk auktion over selskaber i Syddansk Innovations portefølje

 

 

SDI er et statsanerkendt innovationsmiljø, der har opereret under en koncession med Forsknings- og undervisningsstyrelsen siden 1998. SDI har i perioden fra 1998 til 2018 tilført kapital til innovative teknologibaserede danske selskaber som egenkapital og lån på egne og statens vegne. Desuden har SDI via bestyrelsesarbejde og forretningsservice sikret en professionalisering af selskaberne.

SDI’s status som Innovationsmiljø vil dog ophøre ved udgangen af 2023, og vores engagement i spændende selskaber skal derfor bæres videre af nye kræfter.

For at sikre åbenhed, bred adgang og salg på markedsvilkår udbydes aktiverne på auktion, som du finder her.

Salget vil foregå som auktion, hvor det vil være muligt at byde på andele og lån i hvert enkelt selskab. Auktionsmåden er hollandsk auktion, hvor der defineres en start-pris samt en tidsstyret tilbagevendende reduktion. Startpriser, tidsinterval og reduktion varierer for de forskellige aktiver som det fremgår af beskrivelserne i denne portal. Målet med auktionen er at afdække den pris, som aktiverne kan handles til. Den endelige transaktion gennemføres off-line.

 

Det er vigtigt at forstå, at de produkter, der udbydes, er risikable finansielle produkter, og derfor beder vi dig bekræfter at du er myndig og har den nødvendige indsigt ved registrering på auktionsplatformen.

 

Auktionen starter d. 6 juni 2023 og forventes at løbe hen over sommeren 2023.

 

Gå til auktion